Lyfta stora kartonger

Med VacuMyggan kan en person lyfta och förflytta stora kartonger utan ansträngning.

Ett arbetsmoment som tidigare krävt två personer för att lyfta och förflytta kartonger kan efter en investering i VacuMyggan enkelt utföras av en person. Handtag och sugfot anpassas efter kartongernas storlek för att ge bästa möjliga ergonomi och säkerhet. Handtaget kan även anpassas beroende på om kartongerna ska lyftas uppifrån eller till exempel från sidan.

Hittar du inte din lösning? Kontakta oss!
Skicka