Lyfta tunnor i renrumsmiljö

Lyft av tunnor i renrumsmiljö. Rostfritt utförande med sugkopp i silikon.

En smörjfri, luftkyld lamellvakuumpump driver vakuumlyften med 1.5 kW effekt i standardutförande. Tillverkningen av sterila produkter skall utföras i rena miljöer, vilket bör ske genom luftslussar för personal och/eller för utrustning och material. Rena områden bör bibehålla en lämplig renhetsstandard och innehålla luft som har passerat genom filtrering.

Vid tillverkning av sterila läkemedel kan normalt fyra olika kvalitetsnivåer urskiljas. De luftburna partiklarnas klassificering av kvaliteter varierar. För lyft på arbetsplatser med höga hygieniska krav finns vakuumlyft i rostfritt utförande med vakuumpumpen placerad på en annan säker plats i närheten. Vakuumpumpen levereras med inbyggt filter för mycket rena miljöer. Extrafilter för dammiga miljöer finns som tillval.

Hittar du inte din lösning? Kontakta oss!
Skicka